Esélyegyenlőség IKT eszközei

Tanszékünk Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló IKT eszközök című tanfolyamának eredményét szemlélteti ez az oldal. A tanfolyam elvégzése során megismerkednek az itt látható megoldások elvégzéséhez szükséges, és eredményként a hallgatók képesek lesznek az oldalon látható akadálymentesítést szolgáló feladatok elvégzésére.

A képzés célja az akadálymentesség témakör komplex szemléletének kialakítása, az egyetemes tervezés alapgondolatának bemutatása. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő legyen képes az info-kommunikációs területeken megjelenő problémák észlelésére és a megismert eljárások, eszközök, szolgáltatások segítségével azok felismerésére, megoldására.

A tanfolyam tematikája:

  1. Miért kell akadálymentesíteni?
  2. Infokommunikációs akadályok  (Fogyatékos személyek nehézségei, Technológiailag megkülönböztetett felhasználók nehézségei, Speciális célcsoportok nehézségei)
  3. Hardver segédeszközök
  4. Szoftver segédeszközök (az operációs rendszerek szolgáltatásai, az internetes böngészőprogramok kisegítő szolgáltatásai, speciális szoftverek telepítése és használata)
  5. A honlapkészítés ergonómiája
  6. Akadálymentes weboldalak készítése
  7. Multimédiás tananyagok akadálymentesítése
  8. Technológiai újdonságok

A tanfolyam témái és eredményei a gyakorlatban:

A tanfolyam végeredményeként mindenki elkészíti a saját akadálymentes weboldalát.