Publikációk

Szakkönyv, felsőoktatási jegyzet

Teljes publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013816

Statisztikai programok. / Lengyelné Molnár Tünde, Tóthné Parázsó Lenke, Kis-Tóth Lajos. –Eger: Líceum kiadó, 2014.

Online mérés-értékelés. Elektronikus tananyag/ Lengyelné Molnár Tünde. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2013.

Kutatástervezés / Eger, Magyarország : EKF Líceum Kiadó (2014) , 165 p.

Mestermunka. Elektronikus tananyag / Lengyelné Molnár Tünde, Tóvári Judit. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2013.

Multimédiafejlesztés. Elektronikus tananyag / Forgó Sándor, Lengyelné Molnár Tünde. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2013.

Könyvtári írások : Folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben és lapokban megjelent rövidebb írások, interjúk, 1965-2009 / Horváth Tibor ; szerk. Sonnevend Péter, közr. Lengyelné Molnár Tünde  <http://mek.oszk.hu/11600/11654>

Diplomás pályakövetés az Eszterházy Károly Főiskolán / Lengyelné Molnár Tünde, Pacsuta István, Varga Csilla. – [Eger] : Eszterházy Károly Főiskola, 2012.

A pedagógiai mérés és értékelés feladataira való felkészítés az árnyalt tanulói értékelés módszertanának tükrében / Lengyelné Molnár Tünde. – In: Megújuló tananyagtartalmak a kompetencialapú tanárképzésben. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. p. 83-105. ISBN 978-963-9894-87-7

Szaktájékoztatás / Lengyelné Molnár Tünde. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. p. 136. ISBN 978-615-5221-09-5

Digitális jogok kezelése / Lengyelné Molnár Tünde. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. p.132. ISBN 978-615-5221-31-6

Referátumkészítés / Lengyelné Molnár Tünde. –  Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. p.140. ISBN 978-615-5221-29-3

Diplomás pályakövetés az Eszterházy Károly Főiskolán / Sáska Géza, Lengyelné Molnár Tünde, Pacsuta István et al. – [Eger] : Eszterházy Károly Főiskola, 2011.

Társadalmi, gazdasági adatelemzés adatmodellezés. Feladatgyűjtemény. Informatikus könyvtáros szak / Kis-Tóth Lajos, Lengyelné Molnár Tünde. –Eger, Líceum kiadó 2002.

Társadalmi, gazdasági adatelemzés adatmodellezés. Feladatgyűjtemény. szociálpedagógus szak / Kis-Tóth Lajos, Lengyelné Molnár Tünde. –Eger, Líceum kiadó 2002.

Kutatásmódszertan / Lengyelné Molnár Tünde, Tóvári Judit. –Eger: Líceum kiadó, 2002.

Számítógépes információszolgáltatás szöveggyűjtemény / összeáll. Kerecsendi András, Lengyelné Molnár Tünde. – Eger. Líceum kiadó 2002.

Tanulmány; cikk

ICT as an education support system. Quantitative content analysis based on articles published in EMI / Dr. Tünde Molnár Lengyel. [megjelenés alatt]

Blended Learning in Practice: A Comparative Analysis / Tünde Molnár Lengyel; Lajos Kis-Toth. In: ICI 2012 International Conference on Information, p.242-247. Kuala Lumpur, Malaysia, 2012.
ISBN 978-967-429-013-9

Automatic Abstract Preparation / Dr. Tünde Molnár Lengyel. – In: ICI 2010. Proceedings, p.550-561. Delta University, Egypt, 2010.

A kivonatkészítés sajátosságai egy felmérés adatainak a tükrében / Lengyelné Molnár Tünde. – In: Könyvtári Figyelő, 53. évf. 2. sz. (2007.) p. 475-495.

Gyakorisági szótárak. Magyarországi helyzetkép / Lengyelné Molnár Tünde. –In: Könyvtári Figyelő, 52. évf. 1. sz. (2006.) p. 45-58.

Informatics-Assisted Statistical Analysis of Vocabularies / Tunde-Molnar, Lengyel. – In: EMI, vol. 41. n.1 (2004.) p. 39-42.

Multimédia-fejlesztés egyszerűen / Lengyelné Molnár Tünde. –In: Informatika+Technika (Módszertani lapok) 6. évf. 2.sz. (2001.) p. 39-42.

Könyvfejezet

Elektronikus tanulási környezetek kialakítása I. /szerk. Kis-Tóth Lajos. – Eger, Líceum kiadó 2009.

Médiainformatika / Forgó Sándor, Hauser Zoltán, Kis-Tóth Lajos. – Eger: Líceum kiadó, 2001.

Konferencia-kiadvány

Az emberi és gépi referátumkészítés hatékonyságának elemzése / Lengyelné Molnár Tünde. – In: Agria Media 2006. Konferencia Kiadvány. – Eger: Líceum kiadó, 2006. p. 129-141.

Hatékonyságnövelés a könyvtárakban szóstatisztikai eljárások alkalmazásával / Lengyelné Molnár Tünde –In: Agria-Média konferencia Kiadvány. – Eger: Líceum kiadó, 2002. p. 189-194.

Automatikus referátumkészítés/ Lengyelné Molnár Tünde –In: Informatika a felsőoktatásban 2002. Konferencia kiadvány. –Debrecen, 2002. p.58.

A drogprevenciós multimédia fogadtatása. / Forgó Sándor – Lengyelné Molnár Tünde. – In: Agria-Média konferencia Kiadvány. – Eger: Líceum kiadó, 2000. p. 178-188.

A „Multimédia a multimédiáról” c. oktatóprogram fejlesztésének körülményei / Forgó Sándor, Molnár Tünde. – In: Informatika a felsőoktatásban’99. –Debrecen, 1999. p.803-811.

Elektronikus publikáció, adatbázis

Magyar gyakorisági szótárak a tartalomfeltárás szolgálatában [elektronikus dokumentum] / Lengyelné Molnár Tünde. –In: Networkshop 2006. Konferencia kiadvány. –Miskolc, 2006. URL: https://nws.niif.hu/ncd2006/

Pedagógiai információforrások, keresés és kommunikáció a digitális univerzumban. Társszerző: Lengyelné Molnár Tünde. – In: A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapjai. URL: http://www.ektf.hu/infokomm

Információszerzés adatbázisból, számítógépes hálózatból.. – Informatika, 7. évf. Adattáblák alkalmazása, 2006. URL: http://sdt.sulinet.hu

Weblap készítés. – Informatika, 9/12. évf. Weblap készítés, 2006. URL:http://sdt.sulinet.hu

Távoli adatbázisok használata. – Informatika, 9/12. évf. Infokommunikáció, 2006. URL: http://sdt.sulinet.hu

Multimédia-fejlesztés

Szimbólumok CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 2003.

Egy táskában a régió CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 2002.

Speciális szükségletű gyermeke fejlesztő pedagógiája CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 2001.

Kommunikáció CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 2001.

A barokk Eger CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 2000.

Az egri egyházmegye 1000 éves múltja CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. –Eger, Líceum Kiadó 2000.

Egri séták CD / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. – Eger, Líceum Kiadó 1999. 

Konferencia előadások

Nemzetközi konferenciák

A humán teljesítménytechnológia alkalmazásának lehetőségei (AgriaMedia2014, Eger, 2014. október 8-10.)

A digitális könyvtári hálózat szolgáltatásainak fejlesztése és kutatása (Informatika a felsőoktatásban 2014, Debrecen, 2014. augusztus 27-29.)

ICT or IT in education?  (Didmattech 2013, Győr, 2013. december 4-7.)

IKT, mint oktatás támogató rendszer (ONK 2013, Eger, 2013. október 7-9.)

ICT as an Education Support System (ICEM2013, Szingapúr, 2013. október 1-4.)

Blended Learning in Practice: A Comparative Analysis  (ICI 2012, Kuala Lumpur, 2012.december 10-12.)

Elektronikus tananyagok IT szakhoz  (AgriaMédia 2011. Eger 2011. Október 11-12.)

Automatic Abstract Preparation (ICI 2010, Mansura, Egypt, 2010. december 04-06.)

TÁMOP 4.1.1: első intézményi pályakövetési eredmények, tapasztalatok (DPR –konferencia, Budapest, 2010. június 8.)

Az emberi és gépi referátumkészítés hatékonyságának elemzése (AgriaMédia 2006. Eger 2006. november 6-7.)

Hatékonyságnövelés a könyvtárakban szóstatisztikai eljárások alkalmazásával (AgriaMédia 2002. Eger 2002. október)

A drogprevenciós multimédia fogadtatása (Agria média 2000. Eger 2000. Október 26-28.)

Hazai konferenciák

Online videókurzusok az informatikus könyvtáros képzésben(Networkshop 2015., Sárospatak, 2015. március 30-április 2.)

Kulcsszavak a kulcsszavak?  (Networkshop 2014., Pécs, 2014. április 23-25.)

Az információs és kommunikációs technológiák mint tanulástámogató rendszer
(“Médiatudatosság az oktatásban” – OFI konferencia, Budapest, 2013.november 12-13.)

Permanens-e az informatikus könyvtáros szak népszerűtlensége? (Vándorgyűlés, Eger, 2013. július 17-20.)

IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Jól-lét az információs társadalomban workshop, Pécs, 2013. márc. 11-12.)

Diplomás pályakövetési rendszer kiépítése az Eszterházy Károly Főiskolán.  (TÁMOP záró konferencia, Eger, 2011. december 18.)

Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja  (TÁMOP nyitó előadás, Eger, 2011. december 18.)

Igények és lehetőségek: IT szakok a felsőoktatásban (RICOMNET 2011. Lillafüred 2011. November 21-22.)

Diplomás pályakövetési rendszer kiépítése az Eszterházy Károly Főiskolán (DPR eredmények az Eszterházy Károly Főiskolán című konferencián, Eger, 2011. október 11-12.)

Végzett hallgatók személyes megkeresésén alapuló felmérés eredményei (DPR eredmények az Eszterházy Károly Főiskolán című konferencián, Eger, 2011. október 11-12.)

Gyakorlati helyen történő oktatás (Képzők képzése, Parád, 2011. szeptember 5-6.)

Az informatikus könyvtáros szak(ma) névproblémája (Informatika a felsőoktatásban 2011, Debrecen 2011.augusztus 24-26.)

Korszerű IT és IKT Ma szakok curriculumának kidolgozása, valamint tananyagok adaptálásán alapuló tananyagfejlesztések az  EKF-en / Forgó Sándor, Kis-Tóth Lajos, Lengyelné Molnár Tünde  (MoodleMoot2011, 2011. június 1.)

Informatikus könyvtáros szak az EKF-n. (Szakmai nap, Kaposvár, 2011. május 17-18.)

Az emberi kivonatolás statisztikája (IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2011. április 29-30.)

Új lehetőségek a neptunban. ‑ (Képzők képzése, Parád, 2011. január )

Mennyire legyen informatikus az informatikus könyvtáros képzés? Munkaadói elvárások és képzés (Szakmai nap, Eger, 2010. május)

Informatikus könyvtáros képzés az Eszterházy Károly Főiskolán (Informatikus könyvtáros képzés tapasztalatai a Bologna folyamat tükrében, Eger, 2010. május 4-5.)

Az informatikus könyvtáros képzés informatika tartalma (Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9.)

Interdiszciplinális tartalomelemzés (Magyar Tudomány Napja, Eger, 2010. november 11.)

Teljesítménynövelés mobileszközökkel (A kulturális szakemberképzés perspektívái, Baja, 2009, október 14-16.)

Kivonatoló program kontra emberi kivonatolás (Networkshop 2009. Szeged, 2009. Április 14-17.)

Magyar gyakorisági szótárak a tartalomfeltárás szolgálatában (Networkshop 2006. Miskolc, 2006. április 19-21.)

Könyvtári automatizálás – referátumkészítés (NetworkShop 2003. Pécs, 2003. április 12-15.)

Online médiaszolgáltatás a távoktatásban (Multimédia az oktatásban 2002, Dunaújváros, 2002.október 21-22.)

Automatikus referátumkészítés (Informatika a felsőoktatásban 2002. Debrecen, 2002. aug 25-28.)

Kutatás – fejlesztés – oktatás multimédiás környezetben (Budapest, Multimédia az oktatásban 2001, 2001.máj.30-jún.1.)

Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Multimédia Kutatólaboratóriumának munkái  (Békéscsaba IFO ÉRA’99, 1999. November 18-20.)

Milleniumi pályázaton elnyert multimédia-fejlesztések előkészítése (Eger, Magyar Tudomány Napja, 1999. November 3.)

A “multimédia a multimédiáról” című oktatóprogram fejlesztésének körülményei (Debrecen Info’99, 1999. Augusztusa)